Privacyverklaring

 

 

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten.  Alle informatie die wij ontvangen wordt geheim gehouden. Wij verwijzen steeds naar ons beroepsgeheim bij vragen van derden.

Informatie die ons bereikt via de website wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Informatie die ons bereikt per e-mail wordt alleen door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Hetzelfde geldt voor informatie die ons bereikt via Whatsapp of per SMS.

Wilt u meer informatie over onze diensten en u deelt uw telefoonnummer via de website, dan is het mogelijk dat wij u telefonisch contacteren om meer informatie te verstrekken. Deze informatie is persoonlijk en blijft geheim voor derden.